T-BAR

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานแบบแขวน (ทีบาร์)

  • กำหนดระดับฝ้าเพดาน โดยการยึดฉากเคลือบสีกับกำแพง ตามระดับ ความสูงที่ต้องการให้รอบห้อง
  • ยึดฉาก 2 รู กับท้องเพดานด้วยพุกเหล็ก โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.
  • ปลายอีกด้านประกอบลวดสังกะสีกับสปริงปรับระดับ ต่อเข้ากับตะขอหิ้วราง (ชุดปรับระดับ)
  • นำโครงคร่าวหลัก (ทีเมน) แขวนเข้ากับตะขอหิ้วราง ปรับให้ได้ระดับ ตามต้องการ
  • ทำตามขั้นที่ 2-4 ให้ทั่วห้อง จากนั้นนำโครงคร่าวซอยใส่เข้ากับ โครงคร่าวหลักให้ทั่วห้อง
  • นำแผ่นยิปซั่มขนาด 60x60 ซม. วางแผ่นยิปซั่มบนโครงทีบาร์ให้ทั่วห้อง