PARTITION FRAME

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งผนังกั้นห้องฉาบเรียบ

  • ติดตั้งโครงผนังตัวยูที่พื้นด้วยพุกเหล็ก
  • ติดตั้งโครงผนังตัวยูอีกเส้นที่ฝ้าเพดาน โดยวางให้ขนานกับ โครงผนังตัวยูที่พื้น
  • สอดโครงผนังตัวซี ในลักษณะตั้งฉากเข้าในโครงผนังตัวยู
  • ยึดโครงผนังตัวซีกับฝาผนังด้วยสกรู จากนั้นติดตั้งโครงผนังตัวซี ทุกระยะ 60 ซม.
  • ยึดปลายโครงผนังตัวซีบน-ล่าง ด้วยสกรู
  • ติดตั้งโครงผนังยูซอยในแนวขวาง โดยวางระยะห่างตาม ความแข็งแรงที่ต้องการ
  • ยึดแผ่นยิปซั่มติดกับโครงผนังด้วยสกรูให้แน่น
  • ฉาบปิดรอยต่อแผ่นและหัวสกรูด้วยปูนฉาบ

หมายเหตุ :
ทางบริษัทฯ รับผลิตโครงผนังสั่งทำ ตามความยาวและเจาะรู ตามที่ลูกค้าต้องการ